loader image
Przejdź do treści

Podlaskie Lokalnie

Wyniki konkursu na wsparcie inicjatyw lokalnych!

Z przyjemnością publikujemy oceny wniosków złożonych w konkursie nr 1/2022 na wsparcie inicjatyw lokalnych dla Młodych Organizacji Pozarządowych oraz grup nieformalnych!

LISTA RANKIGOWA PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO REALIZACJI

Z Realizatorami w przeciągu maksymalnie trzech dni roboczych skontaktują się przydzieleni im Opiekunowie, którzy będą czuwać nad prawidłowym wykonaniem inicjatywy oraz stanowić wsparcie dla Realizatorów. Wszyscy Wnioskodawcy otrzymają również karty oceny formalnej i merytorycznej.

Dofinansowanym Wnioskodawcom serdecznie gratulujemy. Pozostałych zachęcamy do ponownego zainteresowania kolejnymi konkursami dotacyjnymi Podlaskie Lokalnie. W tym roku odbędą się jeszcze dwa konkursy – jeden na rozwój instytucjonalny oraz jeden na wsparcie inicjatyw lokalnych.

Skip to content