Na te wyniki czekało bardzo wiele osób‼
Bardzo cieszymy się z faktu, że kolejne Inicjatywy Lokalne, w liczbie 36, zostaną zrealizowane w ramach FIO – Podlaskie Lokalnie.
Poziom złożonych wniosków w tej edycji był bardzo wysoki o czym świadczą wyrównane wyniki na liście rankingowej. Niestety nie mogliśmy wesprzeć wszystkich inicjatyw, które zostały przedstawione we wnioskach jednak wierzymy, że uda się je zrealizować z innego źródła finansowania.
Wnioskodawcom, którzy znaleźli się na liście gratulujemy i pragniemy poinformować, że już na początku przyszłego tygodnia zostaną poinformowani przez swoich Opiekunów o kolejnych czynnościach w celu podpisania umowy i rozpoczęcia realizacji Państwa Inicjatyw.
Poniżej znajduje się lista rankingowa konkursu.