loader image
Przejdź do treści

Podlaskie Lokalnie

Wyniki I konkursu na wsparcie inicjatyw lokalnych!

Z radością informujemy, że ocena wniosków złożonych w I konkursie na wsparcie inicjatyw lokalnych została zakończona!

Poniżej lista rankingowa projektów zakwalifikowanych do realizacji. Realizatorzy zostaną niebawem drogą mailową poinformowani o dalszych szczegółach dotyczących podpisania umów. Wszyscy Wnioskodawcy otrzymają także karty oceny formalnej i merytorycznej.

Dofinansowanym Wnioskodawcom gratulujemy powodzenia, pozostałych zachęcamy do ponownego zainteresowania kolejnymi konkursami dotacyjnymi Podlaskie Lokalnie.

Lista rankingowa I konkursu na wsparcie inicjatyw lokalnych

AKTUALIZACJA [14.10.2021]

W dniu 11.10.2021r. odbyło się spotkanie Grupy Sterującej projektu „Podlaskie Lokalnie NOWE FIO 2021-23”. Na miejsce spotkania wyznaczono siedzibę Fundacji Instytut Suwerennej przy ul. Wołyńskiej 23 w Białymstoku. Na spotkaniu stawili się:

  • Adam Kozłowski– koordynator projektu z ramienia Fundacji Instytut Suwerennej i jednocześnie przedstawiciel zarządu z ramienia Fundacji Instytut Suwerennej, członek Grupy Sterującej
  • Mariusz Perkowski– koordynator projektu z ramienia Spółdzielni Socjalnej „Active GO” w Białymstoku i jednocześnie przedstawiciel zarządu z ramienia Spółdzielni Socjalnej „Active Go” w Białymstoku, członek Grupy Sterującej
  • Gabriel Konopko– protokolant, członek kadry projektu

Wobec faktu rezygnacji z przyznanej dotacji następujących podmiotów:

  • Grupa nieformalna bez patrona, Projekt: „Muzyka co nam w duszy gra”, Nr wniosku: 51
  • Dojlidzkie Stowarzyszenie Miłośników Muzyki, Projekt: Pamięć i poznanie. Koncert i nagranie upamiętniające 110 rocznicę przybycia rodziny Dykałowiczów do wsi Puchły”, Nr wniosku: 60

podjęto decyzję o zakwalifikowaniu do dofinansowania następujących podmiotów z listy rezerwowej:

  • Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowie Białostockiej „Lilie i tulipany”, Projekt: „Nowe Ciało – „Lilie i tulipany”, Nr wniosku: 81, kwota dofinansowania: 5000,00 zł
  • Grupa nieformalna bez patrona, Projekt: „Łucznictwo – lokalna tradycja, wielka pasja i sport dla wszystkich.”, Nr wniosku 31, kwota dofinansowania: 4455,00 zł

Decyzje podjęto w zgodzie z regulaminem konkursu (pkt. 8, str.19 regulaminu) tj. spośród wniosków o równej liczbie punktów na liście rezerwowej do dofinansowania skierowane zostały te wnioski, które swoim potencjałem najpełniej realizują cele Projektu „Podlaskie Lokalnie NOWE FIO 2021-23” według subiektywnej oceny członków Grupy Sterującej. Wnioski rekomendowane do dofinansowania wskutek „uwolnienia” środków integrują społeczność lokalną i uwzględniają realizację zasady EMPOWERMENT.

Oba wnioski zostały wybrane do dofinansowania w głosowaniu jednomyślnie.

Przed zawarciem umowy o dofinansowanie Wnioskodawcy ww. projektów będą zobowiązani do dokonania korekty we wnioskach – zgodnie z wskazówkami zawartymi w kartach ocen formalno-merytorycznych obu ww. projektów.

Załączniki:

Protokół w związku z rezygnacją realizatorów – Inicjatywy Lokalne

Lista rankingowa I konkursu na wsparcie inicjatyw lokalnych – zaktualizowana

Skip to content