loader image
Przejdź do treści

Podlaskie Lokalnie

Wydłużamy nabór wniosków (oraz zmiany w Regulaminie I Konkursu na wsparcie Inicjatyw Lokalnych)

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na liczne prośby dotyczące przedłużenia czasu rekrutacji na I konkurs na wsparcie inicjatyw lokalnych, Grupa Sterująca projektu Podlaskie Lokalnie zdecydowała wydłużyć nabór wniosków do końca weekendu. W związku z powyższym, generator wniosków będzie przyjmował formularze do 2 września (niedziela) do godz. 23.59.

W związku z powyższym zachęcamy też do ponownego zapoznania się ze zaktualizowanym Regulaminem Konkursu dostępnym w zakładce Dokumenty, gdzie w punkcie 17. wyszczególniliśmy zmiany w Regulaminie Konkursu.

Zmianie uległy następujące pozycje:

a) W punkcie 6.I. zapis: “Nabór do Konkursu trwać będzie od 11 do 31 sierpnia 2018r.”zmieniony zostaje na: “Nabór do Konkursu trwać będzie od 11 sierpnia do 2 września 2018r.”

b) W punkcie 6.II zapis: “Wniosek należy złożyć przez Generator Wniosków dostępny na stronie www.podlaskielokalnie.pl od dnia 11 sierpnia 2018 do dnia 31 sierpnia 2018 roku do godziny 23.59.” zmieniony zostaje na: “Wniosek należy złożyć przez Generator Wniosków dostępny na stronie www.podlaskielokalnie.pl od dnia 11 sierpnia 2018 do dnia 2 września 2018 roku do godziny 23.59.”

c) W punkcie 7. zapis: “zgłoszony projekt jest zgodny z działalnością statutową organizacji lub Patrona?” zmieniony zostaje na: “zgłoszony projekt jest zgodny z działalnością statutową organizacji lub Patrona?*”

d) W punkcie 7. zapis: “czas realizacji inicjatywy i okres wydatkowania dotacji jest tożsamy z okresami wskazanymi w Regulaminie?” zmieniony zostaje na: “czas realizacji inicjatywy i okres wydatkowania dotacji jest tożsamy z okresami wskazanymi w Regulaminie?*”

e) W punkcie 7. dodany zostaje zapis “*oznaczone gwiazdką pozycje mogą podlegać korekcie i zostać warunkowo dopuszczone do oceny merytorycznej.”

f) W punkcie 7. zapis: “Wnioski spełniające powyższe kryteria formalne, zostaną przekazane do oceny merytorycznej z uwzględnieniem kryteriów strategicznych.” zmieniony zostaje na: “Wnioski spełniające lub warunkowo powyższe kryteria formalne, zostaną przekazane do oceny merytorycznej z uwzględnieniem kryteriów strategicznych.”

g) W punkcie 8. zapis: “Każdy wniosek złożony w ramach konkursu musi spełniać wszystkie wymogi określone w karcie oceny formalnej” zmieniony zostaje na: “Każdy wniosek złożony w ramach konkursu musi spełniać wymogi określone w karcie oceny formalnej. Wymogi: “zgłoszony projekt jest zgodny z działalnością statutową organizacji lub Patrona?” i “czas realizacji inicjatywy i okres wydatkowania dotacji jest tożsamy z okresami wskazanymi w Regulaminie?” mogą nie zostać spełnione, wówczas oceniający wniosek może warunkowo dopuścić wniosek do oceny merytorycznej. Jeśli wniosek warunkowo otrzyma dofinansowanie, wówczas Wnioskodawca zostanie przez Operatora zobowiązany do naniesienia wskazanych poprawek formalnych, jeĞli tego nie dokona we wskazanym przez Operatora terminie, dofinansowanie może zostać anulowane.”.

Skip to content