loader image
Przejdź do treści

Podlaskie Lokalnie

Uruchamiamy nowy program regrantingowy!

Z wielką radością ogłaszamy informację o inauguracji nowego programu regrantingowego – Młodzieżowe Podlaskie Lokalnie. W jego ramach uruchomiono dwa konkursy mające na celu wsparcie i tworzenie Młodzieżowych Rad i Sejmików, a także aktywizację samorządów uczniowskich, studenckich i doktoranckich oraz uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich.

W ramach projektu realizowane są dwie ścieżki konkursowe:

  • W ramach konkursu na tworzenie i aktywizację rad młodzieżowych można ubiegać się o dotację w wysokości do 6000 zł. Pula środków na zrealizowanie wszystkich projektów wynosi 55 770 zł.
  • W ramach konkursu na aktywizację samorządów uczniowskich i studenckich oraz organizacji akademickich można ubiegać się o dotację w wysokości do 4000 zł. Pula środków na zrealizowanie wszystkich projektów wynosi 84 130 zł.

O środki mogą ubiegać się członkowie organizacji młodzieżowej (w wieku od 15 do 29 lat), tj.:

  • młodzieżowe rady i sejmiki – w konkursie na tworzenie i aktywizację rad młodzieżowych;
  • samorządy uczniowskie, studenckie i doktoranckie oraz uczelniane organizacje studenckie i doktoranckie – w konkursie na aktywizację samorządów uczniowskich i studenckich oraz organizacji akademickich;

tworzący minimum 3-osobową grupę nieformalną. Aplikuje ona wraz z Patronem będącym organizacją pozarządową z województwa podlaskiego.

Wniosek należy złożyć w formie on-line przy pomocy Generatora Wniosków. Nabór na oba konkursy trwa do 15 maja 2023 roku do godziny 23.59. Więcej informacji można znaleźć na stronie mlodziezowe.podlaskielokalnie.pl.

——–

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program został objęty patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej.

Skip to content