loader image
Przejdź do treści

Podlaskie Lokalnie

Targi NGO-EXPO – sylwetka podlaskich organizacji

Oddzielne podziękowania należą się organizacjom, które reprezentowały Województwo Podlaskie na II Ogólnopolskich Targach Organizacji Pozarządowych NGO-EXPO. Niniejszy wpis dedykujemy tym, którzy walnie przyczynili się do godnej reprezentacji województwa na arenie ogólnopolskiej.

INSTYTUT SUWERENNEJ

Jeden ze współoperatorów programu regrantingowego Podlaskie Lokalnie swoją działalność rozpoczął w 2014 roku, jednak samo środowisko tworzące organizację już od 2011 roku organizowało spotkania tematyczne, mające na celu samokształcenie historyczne i polityczne. Dzisiaj organizacja realizuje liczne przedsięwzięcia. Poza wspomnianym już regrantingiem, prowadzi działalność wydawniczą, kulturalną czy też doradczą.

ACTIVE GO

Jednym z celów współoperatora Podlaskie Lokalnie jest m.in. dawanie szans osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym lub długotrwale bezrobotnym. Głównym profilem działalności Spółdzielni są usługi związane z organizacją i obsługą szkoleń, eventów, konferencji (w tym obsługi tłumaczeniowej) oraz imprez sportowych i kulturalnych.

VEXILLA REGIS

Fundacja powstała z inicjatywy środowiska katolików skupionych wokół Duszpasterstwa Tradycji Katolickiej w Białymstoku, pragnących podtrzymywać i propagować tradycyjne zasady i polską tożsamość. Działalność przejawia się w wychowaniu dzieci i młodzieży poprzez ekspozycję kultury, sztuki, tradycji i dobrych obyczajów.

FUNDACJA PRO ANIMA

Fundacja Pro Anima prowadzi działalność od 2010 roku a misją Fundacji jest ożywianie i inspirowanie działań z dziedziny kultury i edukacji, które mają na celu wzrost aktywności kulturalnej i społecznej zarówno odbiorców, jak i twórców kultury związanych z regionem północnowschodnim Polski.

GRAJĄCY BIAŁYSTOK

Fundacja jest rezultatem rozwoju inicjatywy Planszówki Johnny’ego i Mateusza, największych spotkań z grami planszowymi, karcianymi i kościanymi w Białymstoku. Otwarte i darmowe spotkania zrzeszają uczestników z różnych grup wiekowych, społecznych i zawodowych.

FUNDACJA DO+DAĆ SKRZYDŁA

Fundacja zajmuje się działalnością charytatywną polegającą na organizacji wsparcia dla ubogich, polskich rodzin na Litwie. Dzięki zebranym funduszom, kolejnym polskim rodzinom na Wileńszczyźnie budowane są na przykład studnie.

ŁOMŻYŃSKI KLASTER EKONOMII SPOŁECZNEJ

Klaster jest Stowarzyszeniem, którego celem jest współpraca oraz rozwój ekonomii społecznej w województwie podlaskim.

——–
Partnerem Strategicznym wydarzenia było Województwo Podlaskie.

Skip to content