loader image
Przejdź do treści

Podlaskie Lokalnie

RealizujeMY inicjatywy: Utworzenie tablic upamiętniających polskich Bohaterów na Alei Pamięci Zasłużonych w Walce o Wolną i Niepodległą Polskę w Szczuczynie

Grupa nieformalna realizując inicjatywę “Utworzenie tablic upamiętniających polskich Bohaterów na Alei Pamięci Zasłużonych w Walce o Wolną i Niepodległą Polskę w Szczuczynie” utworzyła instalację upamiętniającą postacie zasłużone dla Polski oraz regionu.

Na Alei Pamięci Zasłużonych w Walce o Wolną i Niepodległą Polskę w Szczuczynie zamontowane zostały kamienne tablice z imionami oraz nazwiskami osób zasłużonych dla Polski, jak również małej ojczyzny. Wspólnota lokalna zyskała godne miejsce na organizację wydarzeń upamiętniających najważniejsze wydarzenia i postacie historyczne.

Skip to content