loader image
Przejdź do treści

Podlaskie Lokalnie

RealizujeMY inicjatywy: Terapia taktylna wsparciem procesu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Grupa nieformalna z Patronem Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych “Pod Skrzydłami” realizując inicjatywę “Terapia taktylna wsparciem procesu rehabilitacji osób niepełnosprawnych” przeprowadziła zajęcia w ramach terapii taktylnej, z których skorzystały niepełnosprawne dzieci z powiatu sokólskiego.

Najpierw przeprowadzono szkolenie dla nauczycieli pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi, aby następnie mogły zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności podczas terapii dla dzieci. Po przeszkoleniu, można było przejść do ćwiczeń z podopiecznymi. Zajęcia z elementami terapii taktylnej pozytywnie wpłynęły na zachowanie dzieci objętych programem.

Skip to content