loader image
Przejdź do treści

Podlaskie Lokalnie

RealizujeMY inicjatywy: Terapia Neuroflow wsparciem podopiecznych z zaburzeniami przetwarzania słuchowego

Grupa nieformalna z Patronem Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych “Pod Skrzydłami” realizując inicjatywę “Terapia Neuroflow wsparciem podopiecznych z zaburzeniami przetwarzania słuchowego” zorganizowała zajęcia Aktywnego Treningu Słuchowego Neuroflow skierowanego do osób z Zaburzeniem przetwarzania słuchowego.

Korzystanie z tego rodzaju terapii pozwala uczestnikom na m.in. lepsze różnicowanie dźwięków mowy, wydłużenie pamięci słuchowej, rozwój mowy czy też poprawę podzielności uwagi. Program treningowy zawierał dostosowany do różnych grup wiekowych materiał słowny, wiersze, opowiadania czy też zagadki. Korzystanie z terapii pozwala podopiecznym poprawić wyniki w nauce, zwiększyć samoocenę i pewność siebie, poprawić komunikację oraz relacje społeczne.  Z terapii skorzystało sześciu podopiecznych.

Skip to content