loader image
Przejdź do treści

Podlaskie Lokalnie

RealizujeMY inicjatywy: Taniec nie zna granic

Fundacja Freesia zrealizowała inicjatywę “Taniec nie zna granic”, w ramach której osoby niepełnosprawne mogły podczas warsztatów doskonalić swoje umiejętności taneczne.

Oprócz poznawania kolejnych kroków tanecznych, uczestnicy zajęć mogli podnieść swoje kompetencje społeczne. Inicjatywa przyczyniła się do lepszego zrozumienia problemów innych, pełniejszej współpracy i budowania postawy wzajemnego szacunku.

Skip to content