loader image
Przejdź do treści

Podlaskie Lokalnie

RealizujeMY inicjatywy: Poznaję ptaki w okolicy

Grupa nieformalna realizując inicjatywę “Poznaję ptaki w okolicy” zorganizowała pełną atrakcji lekcję przyrody na świeżym powietrzu. Młodzież szkolna miała okazję zobaczyć bogactwo i różnorodność rodzimej awifauny.

Uczestnicy zajęć przy pomocy zakupionego sprzętu mogli w terenie uczyć się rozpoznawania gatunków ptaków, poznawać ich naturalne środowisko, rozpoznawać głosy, uczyć się dostrzegać i rozpoznawać zagrożenia, na jakie narażone są ptaki.

Skip to content