loader image
Przejdź do treści

Podlaskie Lokalnie

RealizujeMY inicjatywy: Potrawy i nie tylko w Eko wydaniu

Koło Gospodyń Wiejskich w Obrubnikach “Misz Masz” realizując inicjatywę “Potrawy i nie tylko w Eko wydaniu” zorganizowało warsztaty, podczas których uczestnicy w różnym wieku mogli się przekonać, jak łatwo stworzyć produkty powszechnie dostępne w sklepie.

Zajęcia pozwoliły uczestnikom zwiększyć świadomość w zakresie zdrowego odżywiania. Wykazały również potrzebę korzystania z własnych wyrobów opartych o naturalne surowce kosztem powszechnie używanych syntetycznych kosmetyków i chemii domowej. Realizacja projektu pozwoliło uświadomić uczestnikom, ile zalet i korzyści ekonomicznych oraz zdrowotnych płynie z takich praktyk, a także w jakim stopniu wpłynie to na poprawę zdrowia i jakości życia w przyszłości.

 

Skip to content