loader image
Przejdź do treści

Podlaskie Lokalnie

RealizujeMY inicjatywy: Nasza kapliczka – wspólne dobro

Koło Gospodyń Wiejskich Niewiarowo realizując inicjatywę “Nasza kapliczka – wspólne dobro” odnowiło na prośbę mieszkańców miejscową kapliczkę. Działania w ramach projektu pozwoliły przywrócić kapliczce właściwy wizerunek.

Wspólne prace przyczyniły się do zaktywizowania społeczności lokalnej i wzrostu odpowiedzialności za wspólne dobro. Ocalenie kapliczki przed zniszczeniem było niezwykle ważne dla mieszkańców, a także stanowiło troskę o ich bezpieczeństwo.

Skip to content