loader image
Przejdź do treści

Podlaskie Lokalnie

RealizujeMY inicjatywy: Nasz park ma 100 lat! Historia Ochrony Przyrody BPN

Dzisiaj więcej dowiemy się o inicjatywie, która w głosowaniu internetowym zajęła 2. miejsce. Stowarzyszenie Wspólna Białowieża realizując inicjatywę Nasz park ma 100 lat! Historia Ochrony Przyrody BPN stworzyła ścieżkę spacerowo-edukacyjną, stanowiącą swoisty pomnik postawiony na cześć Parku.

Ścieżkę spacerowo-edukacyjną zdobi 100 kamieni symbolizujących 100 lat historii Białowieskiego Parku Narodowego.

Spacer po ścieżce pozwala odkryć najważniejsze wydarzenia w 100-letniej historii Parku. Pozwala także zrozumieć motywy, jakimi kierowali się twórcy Białowieskiego Parku Narodowego oraz poznać przyrodniczą specyfikę tego miejsca.

Co warto podkreślić, w realizację projektu zaangażowało się ponad 200 mieszkańców Białowieży i jej najbliższej okolicy.

Skip to content