loader image
Przejdź do treści

Podlaskie Lokalnie

RealizujeMY inicjatywy: I Rajd rowerowy – Ścieżkami pamięci nowowiejskich krzyży przydrożnych

Chyba każdy regularnie mija ciekawe miejsce, o którym nie wie nic. KGW Wespół W Zespół Nowa Wieś postanowiła zachęcić okoliczną ludność do poznania swojej okolicy.

Inicjatywa “I Rajd rowerowy – Ścieżkami pamięci nowowiejskich krzyży przydrożnych” miała na celu poznanie historii powstania okolicznych, przydrożnych kapliczek w aktywny sposób. Opowieści starszych osób stanowiły świetny przykład sztafety pokoleń. Rajd pozwolił także mieszkańcom poznać się bliżej. Okoliczności ku temu sprzyjały przede wszystkim na ognisku, chętnie obleganego po wysiłku fizycznym.

O sukcesie inicjatywy niech poświadczy fakt deklaracji przeprowadzenia kolejnej edycji rajdu w przyszłym roku.

Skip to content