loader image
Przejdź do treści

Podlaskie Lokalnie

RealizujeMY inicjatywy: Aktywny nestor

Stowarzyszenie Sapere Aude zrealizowało inicjatywę “Aktywny Nestor”, w ramach której dziesięciu seniorów nabyło nowe kompetencje w celu poprawy jakości życia. Stanowił odpowiedź na zdiagnozowane problemy osób starszych w obszarze kompetencji, aktywności fizycznej i profilaktyki zdrowotnej.

W ramach inicjatywy zrealizowano warsztaty dietetyczne, warsztaty z kreatywnego pisania, warsztaty z psychologiem. Zajęcia z psychologiem pozwoliły zwiększyć kompetencje m.in. w rozpoznawaniu i zarządzaniu emocjami własnymi oraz innych osób. Projekt został uwieńczony wycieczką do Teatru Dramatycznego w Białymstoku.

Skip to content