loader image
Przejdź do treści

Podlaskie Lokalnie

RealizujeMY inicjatywy: Aktywna jesień seniorów z Gminy Czyże

Grupa nieformalna z Patronem Fundacja Futurum zrealizowała inicjatywę “Aktywna jesień seniorów z Gminy Czyże”. Założeniem projektu była aktywizacja, integracja, jak również zapobieganie wykluczeniu społecznemu seniorów w Gminie Czyże.

W ramach inicjatywy seniorzy mogli nabyć nowe umiejętności kulinarne. Zorganizowane zostały również warsztaty rękodzielnicze. Dzieła powstałe w trakcie zajęć zostały zaprezentowane podczas uroczystości wieńczącej projekt.

 

Skip to content