loader image
Przejdź do treści

Podlaskie Lokalnie

Piszesz wniosek? Zobacz kryteria oceny!

Jesteś w trakcie pisania wniosku? Zapoznaj się z kartą oceny formalnej i merytorycznej. Tam znajdują się kryteria, na podstawie których ekspert oceniający wniosek kwalifikuje ofertę do oceny merytorycznej, gdzie są przyznawane punkty za poszczególne pytania. Względem poprzedniego naboru, kryteria merytoryczne zostały zmodyfikowane, a ich liczba została zmniejszona. Tym bardziej zachęcamy do lektury karty oceny formalnej i merytorycznej.

 

KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ

LINK DO SZKOLENIA ONLINE

 

 

Skip to content