loader image
Przejdź do treści

Podlaskie Lokalnie

Ogłaszamy nabór wniosków na konkurs inicjatyw lokalnych!

Mamy wielką przyjemność ogłosić kolejny nabór wniosków w ramach konkursu na Wsparcie Inicjatyw Lokalnych! W trakcie jego trwania podlaskie młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne mogą uzyskać mikrodotację w wysokości do 5000 zł na wsparcie lokalnej inicjatywy. Aplikowanie wniosków jest możliwe od najbliższej środy 23 marca do 13 kwietnia bieżącego roku.

Podmiotami uprawnionymi do wnioskowania o mikrodotacje są zarówno podlaskie organizacje społeczne, lecz także grupy nieformalne, w skład których wchodzą mieszkańcy województwa podlaskiego.

W związku z sytuacją, która ma miejsce na Ukrainie w nadchodzącym naborze wprowadzono kryterium strategiczne dotyczące wsparcia uchodźców z Ukrainy. Oznacza, to że zgłaszane Inicjatywy, które będą dotyczyć tej kwestii otrzymają dodatkowe punkty na etapie oceny wniosku. Brak spełnienia powyższego kryterium nie wyklucza otrzymania dotacji.

Pula środków na zrealizowanie projektów wynosi 125 000 zł.

Inicjatywy można realizować w terminie od 29 kwietnia do 24 czerwca 2022 roku. Okres realizacji Inicjatywy może być krótszy niż podane wyżej daty graniczne.

Nabór wniosków odbywać się będzie poprzez złożenie formularza w formie online przy pomocy Generatora wniosków dostępnego na naszej stronie.

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej oraz profilu na Facebooku, żeby być na bieżąco z wszelkimi informacjami.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu oraz poradnikiem wypełniania formularza w generatorze wniosków. Są tam zawarte wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego skonstruowania wniosku.

REGULAMIN I KONKURSU NA WSPARCIE INICJATYW LOKALNYCH 2022 

PORADNIK WYPEŁNIANIA FORMULARZA W GENERATORZE WNIOSKÓW

Skip to content