loader image
Przejdź do treści

Podlaskie Lokalnie

O projekcie

O projekcie

PodlaskieLokalnie-logo-kolor-pion

Województwo podlaskie to region o statystycznie niższym stopniu zorganizowania obywateli w ramach szeroko rozumianego trzeciego sektora. Pomimo tego, obserwuje się szereg spontanicznych inicjatyw – niezwykle cennych i wartych swojej uwagi, które poprzez zaplanowanie w ramach ich realizacji zasady Empowerment (nic o nas bez nas) znajdują duże oparcie w społecznościach, w których się formują. Pozwalają one obywatelom czuć na własnej skórze realny wpływ na rozwiązywanie konkretnych problemów oraz dają możliwość zaangażowania się w działania na rzecz społeczności lokalnej. Niestety wiele z tych inicjatyw trafia na niemożliwy do przebicia mur związany przede wszystkim z trudnością w dostępie do zewnętrznych źródeł finansowania.

Podlaskie Lokalnie to uruchomiony w 2018 roku projekt, który ma na celu rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych oraz wzmacnianie wspólnot lokalnych. Środkiem do osiągnięcia tych celów jest między innymi wsparcie finansowe poprzez organizację kolejnych konkursów mikrograntowych. W latach 2021-2023 przyznaliśmy 251 dotacji w łącznej kwocie 1,2 mln zł. W latach 2024-2026 rokrocznie będziemy organizować konkursy ukierunkowane na wsparcie inicjatyw lokalnych, podczas których podlaskie organizacje pozarządowe i grupy nieformalne otrzymają w sumie ponad pół miliona złotych.

W ramach projektu przewidziano udzielanie mikrodotacji w wysokości do 7000 zł.

Podmiotami uprawnionymi do wnioskowania o mikrodotacje są nie tylko podlaskie organizacje społeczne, lecz także grupy nieformalne, w skład których wchodzą mieszkańcy województwa podlaskiego. Szczegółowe wytyczne znajdują się w Regulaminie Konkursu dostępnym w zakładce Dokumenty.

Możliwie najsilniej wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom aktywnym społecznie mieszkańcom woj. podlaskiego, projekt Podlaskie Lokalnie przewiduje także szereg działań doradczych, szkoleniowych, animacyjnych i edukacyjnych, które pozwolą zainteresowanym skonsultować swoje pomysły i zasięgnąć merytorycznego wsparcia dotyczącego kwestii formalnych.

Wszelkie informacje można znaleźć na naszej stronie!

Skip to content