loader image
Przejdź do treści

Podlaskie Lokalnie

O projekcie

O projekcie

PodlaskieLokalnie-logo-kolor-pion

Województwo podlaskie to region o statystycznie niższym stopniu zorganizowania obywateli w ramach szeroko rozumianego trzeciego sektora. Pomimo tego, obserwuje się szereg spontanicznych inicjatyw – niezwykle cennych i wartych swojej uwagi, które poprzez zaplanowanie w ramach ich realizacji zasady Empowerment (nic o nas bez nas) znajdują duże oparcie w społecznościach, w których się formują. Pozwalają one obywatelom czuć na własnej skórze realny wpływ na rozwiązywanie konkretnych problemów oraz dają możliwość zaangażowania się w działania na rzecz społeczności lokalnej. Niestety wiele z tych inicjatyw trafia na niemożliwy do przebicia mur związany przede wszystkim z trudnością w dostępie do zewnętrznych źródeł finansowania.

„Podlaskie Lokalnie” to uruchomiony w 2018 roku projekt, który ma na celu rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych oraz wzmacnianie wspólnot lokalnych. Aby osiągnąć ten cel, Operatorzy przewidują zorganizowanie w bieżącej edycji projektu ośmiu konkursów regrantingowych do końca 2023 roku w łącznej kwocie ok. 1 200 000zł dotyczących dwóch zakresów tematycznych:

  1. Wsparcie Inicjatyw Lokalnych;
  2. Rozwój Instytucjonalny Młodych Organizacji Pozarządowych.

W ramach projektu przewidziano udzielanie mikrodotacji w wysokości do 5000zł.

Podmiotami uprawnionymi do wnioskowania o mikrodotacje są nie tylko podlaskie organizacje społeczne, lecz także grupy nieformalne, w skład których wchodzą mieszkańcy województwa podlaskiego. Szczegółowe wytyczne znajdują się w Regulaminie Konkursu dostępnym w zakładce Dokumenty.

Możliwie najsilniej wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom aktywnym społecznie mieszkańcom woj. podlaskiego, projekt Podlaskie Lokalnie przewiduje także szereg działań doradczych, szkoleniowych, animacyjnych i edukacyjnych, które pozwolą zainteresowanym skonsultować swoje pomysły i zasięgnąć merytorycznego wsparcia dotyczącego kwestii formalnych. Szczegółowe informacje dostępne są w pozostałych zakładkach witryny.

Skip to content