O projekcie

Województwo podlaskie to region o statystycznie niższym stopniu zorganizowania obywateli w ramach szeroko rozumianego trzeciego sektora. Pomimo tego, obserwuje się szereg spontanicznych inicjatyw – niezwykle cennych i wartych swojej uwagi, które poprzez zaplanowanie w ramach ich realizacji zasady Empowerment (nic o nas bez nas) znajdują duże oparcie w społecznościach, w których się formują. Pozwalają one obywatelom czuć na własnej skórze realny wpływ na rozwiązywanie konkretnych problemów oraz dają możliwość zaangażowania się w działania na rzecz społeczności lokalnej. Niestety wiele z tych inicjatyw trafia na niemożliwy do przebicia mur związany przede wszystkim z trudnością w dostępie do zewnętrznych źródeł finansowania.

„Podlaskie Lokalnie” to program, który ma na celu rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych oraz wzmacnianie wspólnot lokalnych. Aby osiągnąć ten cel, Operatorzy przewidują zorganizowanie do końca 2019 roku pięciu konkursów regrantingowych dotyczących dwóch zakresów tematycznych:

1. Wspieranie Inicjatyw Lokalnych

2. Rozwój Instytucjonalny Młodych Organizacji Pozarządowych

W ramach projektu przewidziano udzielenie mikrodotacji w wysokości do 5000zł.

Podmiotami uprawnionymi są wnioskowania o dotację są nie tylko organizacje społeczne, lecz także nieformalne grupy, w skład których wchodzą mieszkańcy województwa podlaskiego. Szczegółowe wytyczne znajdują się w Regulaminie Konkursu dostępnym w zakładce Dokumenty.

W roku 2019 program Podlaskie Lokalnie zakłada dofinansowanie inicjatyw o szerokiej tematyce angażującej społeczności lokalne lub wspierających rozwój młodych NGO, ze szczególną troską pochylając się nad działaniami dotyczącymi upamiętnienia ważnych dla kraju wydarzeń historycznych i rocznic.

Możliwie najsilniej wychodząc naprzeciw zaangażowanym społecznie mieszkańcom woj. podlaskiego, program Podlaskie Lokalnie przewiduje szereg spotkań informacyjnych oraz doradztwo indywidualne, które pozwolą skonsultować swoje pomysły i zasięgnąć merytorycznego wsparcia dotyczącego kwestii formalnych. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładkach Kadra oraz Spotkania Informacyjne.