„Podlaskie Lokalnie” to program, który ma na celu rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych oraz wzmacnianie wspólnot lokalnych.

Aby osiągnąć ten cel, Operator przewiduje zorganizowanie w roku 2020 dwóch konkursów regrantingowych dotyczących dwóch zakresów:

1. Wspieranie Inicjatyw Lokalnych

2. Rozwój Instytucjonalny Młodych Organizacji Pozarządowych

W ramach projektu przewidziano udzielenie dotacji w wysokości do 5000zł w przypadku Inicjatyw Lokalnych oraz 4000 zł w konkursie na Rozwój Instytucjonalny.

W przypadku konkursu na Inicjatywy Lokalne podmiotami uprawnionymi do wnioskowania o dotację są nie tylko organizacje pozarządowe, lecz także nieformalne grupy, w skład których wchodzą mieszkańcy województwa podlaskiego. Szczegółowe wytyczne znajdują się w Regulaminie Podlaskie Lokalnie 2020 dostępnym w zakładce Dokumenty.

Możliwie najsilniej wychodząc naprzeciw zaangażowanym społecznie mieszkańcom woj. podlaskiego, program Podlaskie Lokalnie przewiduje w roku 2020 organizację 10 spotkań informacyjnych oraz doradztwo indywidualne, które pozwolą skonsultować swoje pomysły i zasięgnąć merytorycznego wsparcia dotyczącego kwestii formalnych. Zapraszamy do kontaktu z Kadrą Projektu.

Operatorem projektu Podlaskie Lokalnie w województwie podlaskim jest Fundacja OKNO NA WSCHÓD.