loader image
Przejdź do treści

Podlaskie Lokalnie

Kto może być Lokalną Organizacją Pozarządową?

Od trwającego naboru wniosków o dofinansowanie będzie mogło się ubiegać więcej podlaskich organizacji. Jak to możliwe? Dobrze znaną Wnioskodawcom z poprzednich lat Młodą Organizację Pozarządową zastąpiła Lokalna Organizacja Pozarządowa. Poznajmy definicję nowej formy Wnioskodawcy.

Lokalna Organizacja Pozarządowa musi spełnić łącznie dwa warunki:

  • siedziba organizacji znajduje się na obszarze województwa podlaskiego;
  • suma przychodów za ostatni zamknięty rok obrotowy nie może przekraczać kwoty 50 000 złotych.

Uwaga! Jeżeli organizacja została zarejestrowana w bieżącym roku – wówczas dotychczasowa (do dnia złożenia wniosku) suma przychodów nie może przekraczać 50 000 złotych.

W związku z powyższym, podczas aplikacji na konkurs organizacja pozarządowa nie musi już zwracać szczególnej uwagi na datę rejestracji organizacji. Ponadto, dzięki zwiększeniu limitu sumy przychodów więcej rozwijających się organizacji będzie mogło aplikować do naszego programu.

Mamy nadzieję, że przełoży się to na liczbę złożonych wniosków.

Skip to content