Fundacja OKNO NA WSCHÓD

ul. Ciepła 40 lok. 15 (budynek B)
15-472 Białystok

Biuro projektu (nieczynne w związku sytuacją epidemiologiczną):

poniedziałek – piątek
08:00 – 16:00

tel. 85 733 88 35 (w okresie

podlaskielokalnie@onw.org.pl

www.onw.org.pl