loader image
Przejdź do treści

Podlaskie Lokalnie

Konkurs na wsparcie inicjatyw lokalnych: Informacja o aktualizacji regulaminu

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie konkursem na wsparcie inicjatyw lokalnych postanowiliśmy zwiększyć pulę środków przewidzianą w nim na dofinansowania ze 120 000,00 zł do 125 000,00 zł. Z tego względu, dokonaliśmy poniższej korekty w regulaminie konkursu.

Dnia 2.05.2023 r. wprowadzono następujące zmiany w treści Regulaminu:

W rozdziale „IX. PRZYZNAWANIE DOTACJI”

„Pula środków na zrealizowanie inicjatyw w ramach konkursu 1/2022 wynosi:
120 000,00 zł.”

Zmieniono na:

„Pula środków na zrealizowanie inicjatyw w ramach konkursu 1/2022 wynosi:
125 000,00 zł.”

REGULAMIN KONKURSU IL1/2023 NA WSPARCIE INICJATYW LOKALNYCH [ZAKTUALIZOWANY]

Skip to content