loader image
Przejdź do treści

Podlaskie Lokalnie

Konkurs na inicjatywy lokalne: Informacja o aktualizacji regulaminu

Dnia 5.11.2021 roku wprowadzono zmiany w treści Regulaminu.

W rozdziale 13. Realizacja inicjatyw dodano zapis:

„Realizator w szczególnie uzasadnionym przypadku, wystąpić może do Operatorów z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji inicjatywy, jednak nie dłużej niż do 15 grudnia 2021 roku. Wniosek powinien mieć formę pisemną i powinien został przekazany niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności uzasadniających wydłużenie terminu realizacji inicjatywy. Decyzję o wydłużeniu terminu realizacji inicjatywy podejmuje Koordynator Projektu zasięgając opinii opiekuna inicjatywy oraz fakultatywnie kadry projektu.”

Skip to content