loader image
Przejdź do treści

Podlaskie Lokalnie

Konkurs FIO PODLASKIE LOKALNIE “Najlepsza Inicjatywa Lokalna Roku 2019”

W związku z zakończeniem Realizacji Inicjatyw Lokalnych w roku 2019 pragniemy zorganizować konkurs na „Najlepszą Inicjatywę Lokalną Roku 2019” zrealizowaną w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Podlaskie Lokalnie. Poniżej znajduje się Regulamin Konkursu, który skierowany jest do wszystkich Realizatorów Inicjatyw z roku 2019, w ramach II i III konkursu na Inicjatywy Lokalne.

W ramach konkursu zostaną wybrane dwie najlepsze Inicjatywy. Pierwsza z nich zostanie wytypowana przez członków Grupy Sterującej projektu FIO – Podlaskie Lokalnie. Druga natomiast, zostanie wyłoniona największą liczbą głosów uzyskanych od Internautów w drodze ankiety przeprowadzonej w terminie od 22 do 28 listopada na stronie www.podlaskielokalnie.pl

Do 20 listopada 2019 r. do godz. 23.59 wszystkie organizacje, które uczestniczyły w ramach ww. konkursów, mogą przesyłać kompletny opis swojej Inicjatywy (max. 10 zdań) oraz przesłać wybrane przez siebie zdjęcia (max. 3), które zostaną wykorzystane do promocji w konkursie.

Życzymy powodzenia!

Regulamin konkursu na “Najlepszą Inicjatywę Lokalną Roku 2019”

Skip to content