loader image
Przejdź do treści

Podlaskie Lokalnie

Konkurs FIO Podlaskie Lokalnie: „Najlepsza Inicjatywa Społeczna Roku 2018”

W związku z zakończeniem Realizacji Inicjatyw Lokalnych w ramach projektu FIO – Podlaskie Lokalnie w roku 2018 pragniemy zorganizować konkurs na „Najlepszą Inicjatywę Lokalną Roku 2018” zorganizowaną w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Podlaskie Lokalnie. Poniżej znajduje się Regulamin Konkursu, który skierowany jest do wszystkich Realizatorów Inicjatyw w ramach I konkursu na Lokalną Inicjatywę społeczną.

W ramach konkursu zostaną wybrane dwie najlepsze Inicjatywy. Pierwsza z nich zostanie wybrana przez członków Grupy Sterującej projektu FIO – Podlaskie Lokalnie. Druga natomiast, będzie efektem największej liczny głosów uzyskanych w drodze ankiety przeprowadzonej w terminie od 3 do 10 grudnia na stronie Facebook FIO – Podlaskie Lokalnie.

Do 30 listopada 2018 r. do godz. 23.59 wszystkie organizacje, które uczestniczyły w ramach ww. konkursu, mogą przesyłać kompletny opis swojej Inicjatywy (max. 15 zdań) oraz przesłać wybrane przez siebie zdjęcia (max. 3), które zostaną wykorzystane do promocji w konkursie.

Życzymy powodzenia!

Regulamin konkursu na “Najlepszą Inicjatywę Lokalną Roku 2018”

Skip to content