Kadra

Jan Walczuk

Koordynator projektu
e-mail: j.walczuk@instytutsuwerennosci.pl

Marcin Klejno

Asystent koordynatora projektu
e-mail: m.klejno@instytutsuwerennosci.pl

Łukasz Pogorzelski

1. Specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości
e-mail: lukasz.pogorzelski@onw.org.pl

Paweł Mickiewicz

2. Specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości
e-mail: pawel.mickiewicz@onw.org.pl